Učitelia

 

 

 Vedenie školy

           

Mgr. Milada Hodásová

Riaditeľka školy

Ing., Mgr. Anna Lomčíková

Zástupkyňa riaditeľky školy a Výchovný poradca

Mgr. Jaroslava Binderová

Špeciálny pedagóg

 

Primárne vzdelávanie

  

Mgr. Katarína Gocoliaková

1.A

16 žiakov

Mgr. Eva Obročníková

2.A

13 žiakov

Mgr. Jaroslava Binderová

3.A

21 žiakov

Mgr. Alena Falátová

4.A

20 žiakov

 

Nižšie stredné vzdelávanie

  

Mgr. Firas Boutani

5.A

25 žiakov

Mgr. Jana Marčaníková

6.A

24 žiakov

Mgr. Michaela Prievozníková

7.A

18 žiakov

Mgr. Zuzana Cibuľová

8.A

21 žiakov

Mgr. Irena Nižníková

9.A

23 žiakov

 

Mgr. Erika Hažiková

 

 

Mgr. Dana Sobolová

 

 

RNDr. Nadežda Studená

 

 

Mgr. Ján Findura

Kňaz

Patrícia Šusteková

Asistent učiteľa

 

 

 

Školský klub detí

 

 

Miroslava Gerová

 

Mgr. Martina Barancová

 

 

 

Počet tried

9 (181  žiakov)                       

 

1.- 4. roč.:            4 (70 žiakov)

5.- 9. roč.:            5 (111 žiakov)

 

 

Oddelenie ŠKD  

2 (43 detí)