Prázdniny

 Organizácia školského roka 2018/2019

Školský rok 2018/2019 sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018(pondelok).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019. 

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2019 a končí sa 28. júna 2019.

 

Prázdniny

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

31. október–

2. november 2018

5. november2018

(pondelok)

vianoč

23. december 2018

– 7. január 2019

8. január 2019

(utorok)

polročné

1. február 2019

 

4. február 2019

(pondelok)

jar - Žilinskýkraj

4.marec –

8. marec 2019

11. marec 2019

(pondelok)

veľkonoč

18. apríl 

23. apríl2019

24. apríl 2019

(streda)

letné

1. júl–

31. august2019

2. september2019

(pondelok)