ŠKD

PREVÁDZKA10.55 – 16.20  1 ODDELENIE   ŠKD    Miroslava Gerová

 

11.45 – 13.45  2 ODDELENIE  ŠKD   Mgr. Martina Barancová

  

DEŇ              PREVÁDZKOVÝ ČAS                                 VYCHOVÁVATEĽKA

 

Pondelok        11.00 – 16.20                                                 Miroslava Gerová

                       11.45 – 13.45                                                 Mgr. Martina Barancová

 

Utorok            11.00 – 16.20                                                 Miroslava Gerová

                       11.45 – 13.45                                                 Mgr. Martina Barancová

 

Streda             11.00 – 16.20                                                 Miroslava Gerová

                       11.45 – 13.45                                                 Mgr. Martina Barancová

 

Štvrtok           11.00 – 16.20                                                 Miroslava Gerová

                       11.45 – 13.45                                                 Mgr. Martina Barancová

 

Piatok             11.00 – 16.20                                                 Miroslava Gerová

                       11.45 – 13.45                                                 Mgr. Martina Barancová

 

 

Denný režim

 

Po 4. vyučovacej hodine

 

11:00 – 11:30     Príprava na obed, stolovanie

11:30 – 12:00     Obed

12:00 – 13:00     Odpočinková a relaxačná činnosť  

13:00 – 14:00     Príprava na vyučovanie

14:00 – 15:00     Výchovná činnosť

15:00 – 16:00     Pobyt vonku a relaxačná činnosť

16:00 – 16:20     Zhodnotenie činnosti a odchod detí domov

 

 Po 5. vyučovacej hodine

 

 11:45 – 12:00     Príprava na obed, stolovanie

12:00 – 12:30     Obed

12:30 – 13:30     Odpočinková a relaxačná činnosť  

13:30 – 14:30     Príprava na vyučovanie

14:30 – 16:00     Výchovná činnosť, Pobyt vonku a relaxačná činnosť

16:00 – 16:20     Zhodnotenie činnosti a odchod detí domov

 

 

 

Na základe schváleného Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ochodnica č.3/2012 riaditeľka Základnej školy, Hlavná č. 19, Ochodnica určuje s platnosťou od 01.09. 2017 výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD 5,- €.