Jazykovo - geograficko - technická exkurzia do Rakúska

Dňa 24. 10. 2016 sa uskutočnila na našej škole pre žiakov 8.A a 9.A triedy jazykovo - geograficko - technická exkurzia do Rakúska, ktorú pre nás pripravili pani učiteľka Jarmila Brodňanová a pán učiteľ Firas Boutani. Vyrazili sme o šiestej ráno. Cesta autobusom ubehla rýchlo a o pol desiatej sme už stáli pred čokoládovňou. Najskôr nám pustili film o jej založení, a potom sme šli na prehliadku. Hneď ako sme vošli dnu, ucítili sme lahodnú vôňu čokolády. Zamestnankyňa čokoládovne nás previedla po jednotlivých sekciách výroby. Ukázala nám, z čoho a kde sa vyrába čokoláda a aké stroje sa na to používajú. Napokon sme prešli do obrovského obchodu, kde si každý kúpil svoju obľúbenú čokoládu. Skvelé na tom bolo, že ste mohli ochutnať zo všetkých čokolád. S plnými taškami sme sa vrátili do autobusu a pokračovali na zámok Orth. Keď sme dorazili na miesto, rozdelili sme sa na dve skupiny. Jedna išla na zámok a druhá do prírodnej rezervácie Dunajské Luhy. V Lužných lesoch sme videli obrovské bocianie hniezdo, ovce, hady, žaby a rôzne druhy rýb. Po ceste nám sprievodca vysvetľoval, ako zvieratá v Lužných lesoch žijú. Ukázal nám rastliny a objasnil aj kolobeh ich života. Postupne sme sa dostali až k časti lesa, kde sme mali možnosť zažiť dobrodružstvo. Prechádzali sme cez most, vyrobený z lana a preskakovali cez drievka zapichnuté v zemi. Bola to naozaj zábava. Ako posledná atrakcia nasledoval zámok. V ňom nám chceli priblížiť dejiny Dunajských Lúh. Prvá miestnosť, do ktorej sme vošli bola veľmi krásna. Na stenách boli nakreslené obrázky zvierat a ľudí v barokovom období. Posadali sme si na lavičky a pozreli si divadlo, do ktorého sa zapojili aj dve dievčatá z našej školy Emka Majerová a Bianka Neomániová. Neskôr sme ešte videli prezentáciu a obrovskú mapu Slovenska a Rakúska. Náš sprievodca nás zobral aj na vrchol zámku, kde boli fotografie z obdobia budovania zámku. Kto chcel, mohol si zakúpiť nejaké suveníry z obchodu. Po pútavej prehliadke sme vyrazili naspäť domov. Chvíle, ktoré sme prežili, si budeme dlho pamätať.

 

                                                                                                           Anna Gocoliaková, 9.A