Pokyny pre deviatakov

 Do 11.2.2019 – žiaci nahlásia svoj definitívny záujem o učebné a študijné odbory vrátane bilingválnych gymnázií, ktoré vyžadujú talentové skúšky a výchovný poradca im vytlačí prihlášku.

 

 

Do 15.2.2019 – odovzdajú rodičia výchovnému poradcovi podpísané a lekárom potvrdené prihlášky na SŠ, ktoré vyžadujú talentové skúšky.


    

25.3. - 12.4.2019 – talentové skúšky

 

 

Do 1.4.2019 – nahlásia žiaci svoj definitívny záujem na učebné a študijné odbory, ktoré nevyžadujú talentové skúšky.

 

3. apríl 2019 (streda)  – TESTOVANIE 9 -2019    

 

 

Do  5.4.2019 – odovzdajú rodičia výchovnému poradcovi podpísané a lekárom potvrdené prihlášky na SŠ, ktoré nevyžadujú talentové skúšky.

 

 

13.5.2019 – 1. kolo prijímacích skúšok 1.termín (vrátane 8 – ročných gymnázií).

 

16.5.2019 – 1. kolo prijímacích skúšok 2.termín (vrátane 8 – ročných gymnázií).

 

18.6.2019 - 2. kolo prijímacích skúšok na tie SŠ, ktoré v 1. kole nenaplnili svoj stav.