Svetový supermarket

 

Dňa 23.4.2015 žiaci 8.A triedy ZŠ Ochodnica navštívili Obchodnú akadémiu D.M. Janotu v Čadci pod vedením koordinátorky environmentálnej výchovy p. uč. Mgr. Nižníkovej. Prišli si pozrieť výstavu pod názvom „Svetový supermarket.“  Výstava objektov bola unikátna, nakoľko niektoré panely sa dali rozobrať, iné ohmatať, do niektorých sa dalo vkladať podľa vlastného zváženia a vedomostí. Stretli sme sa aj s predmetmi nadživotnej veľkosti ako napr. mobil. Veľmi nás oslovilo aj spracovanie bavlny, jej proces od pestovania až k nám spotrebiteľom. Bez povšimnutia neostala ani výroba čokolády. Šikovné študentky nás zasvätili aj do environmentálnej výchovy, poukázali na negatívne vplyvy, ktoré dopadajú na životné prostredie pri pestovaní a výrobe.

                                                                 Zapísala: Mgr. Nižníková