Rada školy

 

 

Mgr. Gocoliaková Katarína            

predseda, zástupca pedagogických zamestnancov

 

 

Ďuratná Anna

podpredseda, zástupca zriaďovateľa

 

Mgr. Cibuľová Zuzana      

člen, zástupca pedagogických zamestnancov

 

Škybrahová Zuzana

člen, zástupca rodičov Ochodnica

 

Kinierová Anna            

člen, zástupca správnych zamestnancov

 

Mgr. Mečárová Dagmar

člen, zástupca rodičov Ochodnica

 

Ing. Mizera Milan                  

člen, zástupca zriaďovateľa

 

Mozoľ Miroslav

člen, zástupca zriaďovateľa

 

Olejková Zuzana

člen, zástupca rodičov Ochodnica

 

Ďurišová Renáta          

člen, zástupca rodičov Dunajov

 

Surovčák Stanislav      

člen, zástupca zriaďovateľa