Telesná a športová výchova

 

Okresné kolo vo florbale


3.11. 2015 sa starší žiaci našej školy zúčastnili okresného kola vo florbale. Prvé miesto a postup do krajského kola vybojovali žiaci:

 

Kubičár Timotej

Čečko Michal

Piják Marek

Olejko Tomáš

Tabámyi Matúš

Kupka Matúš

Slíž Ján

Sága Pavol

Tréner: Ing. Vladimír Pukalík

 

 

Výhercom srdečne blahoželáme, prajeme  1. miesto i v krajskom kole.

 

 


 

1. Kysucká žiacka liga v atletike


9.10. 2015 pod  vedením trénera Ing. Pukalíka sa žiaci 5. – 9. ročníka  zúčastnili atletickej ligy  v Kysuckom Novom Meste a to v disciplínach: beh na 60 metrov, beh  na 600 metrov, beh na 800 metrov, skok z miesta do diaľky. Súťažiaci našej školy potvrdili, že na hodinách telesnej výchovy usilovne športujú. Svedčia o tom aj umiestnenia a diplomy, ktoré si priniesli. Umiestnenie našich žiakov je nasledovné:

 

 

1.      miesto v kategórii skok z miesta      Timotej Kubičár,      9. A

1.      miesto v kategórii beh 800 m           Ján Slíž,                  9. A

2.      miesto v kategórii beh 60 m             Nicole Koptáková,   7.A 

 

 

Víťazom blahoželáme!