Výtvarná výchova

Do medzinárodnej súťaže „Európa v škole“ sa vo výtvarnej oblasti z´častnili žiaci 6. a 7. roč. /vyuč.Mgr. Sobolová/.

 

Vo výtvarnej súťaži „UMENIE – TALENT- KUMŠT“, ktorú organizovala vo februári 2016 Stredná umelecká škola – Hodruša – Hámre, boli 3 žiačky 8.A/ A. Gocoliaková, E. Červená a Y.Kuricová/  vyhodnotené medzi desiatimi najlepšími a postúpili do celoslovenského hodnotenia.

BLAHOŽELÁME!

 

Žiaci 4.A a 5.A sa na hodinách výtvarnej výchovy /vyuč. Mgr. Sobolová/zapojili do výtvarnej súťaže „VESMÍR OČAMI DETÍ“. Medzi najlepších  ocenených v okresnom kole patril žiak Jakub Prusek z 5. A triedy, ktorého práca postupuje do celoslovenského kola.

BLAHOŽELÁME!

 

V decembri 2015 sa 7. A trieda zapojila do výtvarnej súťaže „MOJE VIANOCE“, ktorú organizovala GALÉRIA Čadca  v spolupráci s výtvarníkom p. Kráľom. Z celého regiónu Kysúc boli vybrané najlepšie výtvarné práce. Žiačka Damiána Červená sa spolu s vyučujúcou Mgr. D. Sobolovou zúčastnila 10. februára slávnostného vyhodnotenia, na ktorom si žiačka prevzala diplom a vecnú cenu.

BLAHOŽELÁME!

 

EURÓPA V ŠKOLE - postupujúce práce do celoslovenského kola

 

Timotej Červený, 5.A, vyuč. Mgr. D. Sobolová 

Veronika Žáková, 9.A,  vyuč. Mgr. D. Sobolová

 

N. Barancová, V.Paštrnáková, M. Slížová, K.Ramešová, 8.A,  vyuč. Mgr. D. Sobolová