Slovenský jazyk a literatúra

 

  

Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského je súťaž v prednese slovenských povestí. Naša škola sa tejto súťaže zúčastnila v tomto školskom roku už tretíkrát.

Žiaci od druhého do siedmeho  ročníka si pripravili povesti, aby v triednych kolách spomedzi seba vybrali tých najlepších do školského kola.

Dňa  16.01.2017 sa v našej škole uskutočnil 3.ročník školského kola Šalianskeho Maťka.

 

I.     kategória:

 

1. miesto - Ondrej Prusek (3.A)

2. miesto - Kristína Krupková (3.A)

      

II.  kategória:

1. miesto - Bibiána Ďugelová (4.A)


III.  kategória:

1. miesto - Júlia Majtánová (6.A)

2. miesto - Kamila Kubalová (6.A)

3. miesto - Simona Mlíchová (6.A)

 

Do okresnej súťaže postúpili žiaci na prvých miestach, ktorí sa pod vedením pani učiteľky Mgr. Dany Sobolovej pripravili a umiestnili dňa 24.01.2017 v Kysuckom Novom Meste:

 

2.     miesto - Júla Majtánová (6.A)

3.     miesto - Ondrej Prusek (3.A), Bibiána Ďugelová (4.A)

 


                                                               Gratulujeme !!!