Finančná gramotnosť 9.A - prednáška 27.10.2016

 

 

Dňa 27.10.2016 sme úspešne absolvovali prednášku o finančnej gramotnosti, ktorej sa podrobnejšie venujeme na hodinách matematiky a občianskej náuky. Ochotne nás so všetkým oboznámil a na všetky naše zvedavé otázky odpovedal pán J. Sopek , ktorému nesmierne ďakujeme. Boli sme oboznámení  napríklad s tým, ako správne používať financie, koľko mesačne šetriť... V budúcnosti sa budeme snažiť tieto poznatky využívať čo najefektívnejšie.