Projekt Kysuce - Beskydy

 

  V rámci projektu Kysuce – Beskydy strávili žiaci a pedagogickí pracovníci zo ZŠ Dobrá jeden deň na našej škole.

  Ráno 30.4.2014 pricestovalo 20 žiakov a 3 vyučujúci. Pred budovou školy ich privítal pán riaditeľ, pán starosta, učitelia  a samozrejme 20 netrpezlivých žiakov našej školy.

  Po malom občerstvení sa začalo vyučovanie slovenského jazyka (Mgr. Nižníková), informatiky (Mgr. Hažiková) a anglického jazyka (Bc. Cibulová).

  Po dobrom obede, o ktorý sa postarali naše pani kuchárky, sa začala športová časť dňa. Dievčatá si zmerali sily vo vybíjanej a chlapci vo florbale.

  V záverečnom hodnotení dňa bola vyhodnotená aj súťaž  „ Najkrajšia fotografia mojej obce “. Na záver žiaci dostali malé darčeky a rozlúčili sme sa s vedomím, že takýto deň sme iste nestrávili spolu poslednýkrát.

 

        

Dňa 20.3. 2014 sa 20 žiakov  a 3 vyučujúci našej školy zúčastnili autobusového zájazdu do družobnej školy v Dobrej (ČR)

Program: 1. Návšteva školy, účasť na vyučovacích hodinách českého jazyka, anglického jazyka a informatiky

              2. Vyhodnotenie súťaže " Najkrajšia fotografia z mojej obce. "

                      1.miesto: D.Škorová

                      2. miesto: S.Olejková

                      3. miesto: K. Franeková

              3. Športové súťaže : chlapci - florbal

                                            dievčatá - vybíjaná

                                                                                                      

                                                                                                                                      Mgr. Brodňanová