Určenie zodpovednej osoby

Zverejnenie kontaktných údajov o zodpovednej osobe

 

Základná škola, Hlavná č.19, Ochodnica

023 35 Ochodnica, Slovenská republika, IČO: 37812068

Štatutárny zástupca: Mgr. Milada Hodásová, riaditeľka školy

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

V súlade s ustanovením § 44, ods. 8, zákona č. 18/2018 Z.zo ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme kontaktné údaje zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov:

 

Meno a priezvisko: Katarína Mizerová

Telefónne číslo: 041 42 33 126

Mailová adresa: zs@ochodnica.sk