Česko - Slovenské stretnutie žiakov škôl - učíme sa spoznávať

 Dňa 3. - 4. júna 2014 sa 23 žiakov a 2 pedagogickí pracovníci našej školy zúčastnia pobytu v Jablunkove v rámci programu Česko - Slovenské stretnutie žiakov škôl - učíme sa spoznávať.

Podrobný program

 

Prvý deň

11:00 – zoznámenie

12:00 – obed

13:00 – predstavenie svojej dediny a školy

14:00 – akčná, fyzicky náročná tímová úloha

15:00 – olovrant

15:30 – konštrukčne/strategický blok

18:00 - večera

19:00 – spoločná zábava

 

Druhý deň

8:00 – raňajky

9:00 – interkultúrna aktivita

10:30 – desiata

11:00 – záverečná tímová skúška/  fyzická /, aktivita

12:00 – obed

13:00 – interaktívne vyhodnotenie

14:00 – ukončenie, odchod